Official Stanley/Stella Dealer

teefactory.be/nl

Textiel bedrukken in belgië. Experts in textieldruk sinds 1981.

Gratis salesnummer: 0 380 81 227 e-mail: nl@teefactory.be

Privacybeleid

Algemene vooorwaarden

Op www.teefactory.be/nl wordt een passend niveau van bescherming van de natuurlijke personen, bezitters van de gegevens, gegarandeerd, dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) met volledige loyaliteit, legaliteit en transparantie.

Verantwoordelijke van de gegevens
Identiteit: Phoenix Teefactory S.L.
BTW-nummer: B60269636
Adres: C/ Pisuerga, 2 08028 – Barcelona
E-mailadres: dpd@teefactory.com.

Doel van behandeling en instandhouding van uw gegevens

Phoenix Teefactory S.L. behandelt uw gegevens met het doel:

CONTACTPERSONEN: Het adresseren van uw verzoeken om informatie via onze website en de verzoeken tot prijsopgaven, gelegitimeerd door de toestemming die u heeft gegevens door contact met ons op te nemen, zoals vastgelegd in artikel 6.1.a van AVG 2016/679, en om u legitieme commerciële communicatie te sturen op basis van ons legitiem belang, zoals vastgelegd in artikel 6.1.f van AVG 2016/679.
KLANTEN: Het beheer van de bestellingen van onze producten, gelegitimeerd door de uitvoering van het contract in het geval van klanten, zoals vastgelegd in artikel 6.1.b van AVG 2016/679.
LEVERANCIERS: Het formaliseren van de relatie van de levering van diensten, gelegitimeerd door het aangaan van de contractuele relatie met leveranciers, zoals vastgelegd in artikel 6.1.b van AVG 2016/679.

Ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting aan de bevoegde overheidsdiensten op economisch-fiscaal gebied.

Bewaring

Uw gegevens worden bewaard om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te verwerken en uit te voeren. Ook,
Gegevens van klanten en leveranciers: zolang de relatie voor het leveren van diensten en het naleven van wettelijke verplichtingen voortduurt.
Contactgegevens: zolang de aandacht van uw verzoek en het naleven van wettelijke verplichtingen voortduurt.
Gegevens voor commerciële communicatie: totdat u vrijwillig aangeeft dat u niet langer geabonneerd wenst te zijn.

Rechten van de belanghebbende

Als gebruiker van www.teefactory.be/nl hebt u het recht op toegang, rectificatie of het verzoek tot verwijdering van uw gegevens als u van mening bent dat deze niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze werden verzameld op het moment van de aanvraag tot beperking van de behandeling. In dit geval worden enkel de strikt noodzakelijke gegevens bewaard om op elk moment aanspraak te maken op het uitoefenen van claims en om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen dient u contact met ons op te nemen op het e-mailadres dpd@teefactory.com. Als u van mening bent dat uw rechten werden geschonden dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.